LÝ DO BẠN NÊN HỌC NGÔN NGỮ NHẬT BẢN TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNChương trình được xây dựng theo hướng hội nhập quốc tế, lấy sinh viên làm trung tâm., đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản, đào tạo sinh viên có “năng lực truyền đạt”, “năng lực suy nghĩ”, “năng lực giao tiếp”, đạt năng lực chuẩn về tiếng Nhật tối thiểu N2 quốc tế
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPĐem đến cho SV cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế từ giai đoạn sớm tại Nhật Bản qua các chương trình giao lưu văn hóa Nhật-Việt, chương trình internship tại Nhật, chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Nhật Bản
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊNSV được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên tâm huyết, am hiểu về chuyên ngành, các thầy cô là giáo viên bản ngữ có trình độ giảng dạy tiếng Nhật chuyên sâu
 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN PHONG PHÚSV được tham gia hoạt động để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm như: câu lạc bộ tiếng Nhật, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cúp Hoa Anh Đào, các hoạt động nghiên cứu với các trường Đại học Nhật Bản, Viện nghiên cứu tại Nhật
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMVới mạng lưới liên kết rộng lớn cùng hàng chục thoả thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng với các đối tác doanh nghiệp tại Nhật, SV có cơ hội việc làm như: biên - phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, giảng viên tiếng Nhật, nhân viên thương mại, thư ký đối ngoại
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT BẢN BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật được thiết kế theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhu cầu của doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 134 tín chỉ, được phân bổ 8 học kỳ, mỗi học kỳ là 16 tín chỉ, riêng học kỳ 8 là 22 tín chỉ. Mỗi tín chỉ có đơn giá học phí là 680.000 đồng VN, như vậy học phí mỗi học kỳ là 10 triệu 880 ngàn đồng VN và ổn định cho toàn khóa học.
  • Chương trình ngoại ngữ 2 theo quy định của BGD& ĐT đối với SV chuyên ngữ bậc Đại học để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV được học là 12 tín chỉ. Nếu SV đã đạt chứng chỉ thì được xét duyệt miễn các học phần theo quy định của nhà trường. SV chưa có chứng chỉ hoặc chưa đạt năng lực thì đăng ký học 1 trong 3 ngoại ngữ (Anh-Trung-Hàn) tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay từ đầu khóa học. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn.
  • SV chọn học 1 trong 4 ngành phụ trong chương trình đào tạo, tổng số tín chỉ là 15 tín chỉ. Phần ngành phụ có học phí hỗ trợ là 400.000 đồng VN.
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD& ĐT là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên và cũng có học phí hỗ trợ tương tự như học phí môn ngoại ngữ.
  • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online. Trong trường hợp nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học.
  • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 8 học kỳ .
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật.

   

NĂM HỌC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

NĂM 1

 

Giáo dục đại cương:

1. Lý luận chính trị

2. Kỹ năng phương pháp học Đại học

3. Tin học

4. Khoa học tự nhiên-xã hội & Pháp luật

Năng lực đầu ra: SV có các kỹ năng của thế kỷ 21 (kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa, kỹ năng truyền thông) và các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù. Có phẩm chất đạo đức để phục vụ cho doanh nghiệp và phụng sự xã hội, có tinh thần sẻ chia, có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, năng lực tự học và học tập suốt đời.

Ngoại ngữ 2:

Năng lực đầu ra: SV đạt năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Kiến thức cơ sở ngành

Năng lực đầu ra: SV có kiến thức tổng quan về phát âm tiếng Nhật, văn hóa giao tiếp Nhật Bản, văn hóa con người Nhật Bản, văn học Nhật Bản

Thi đánh giá năng lực nghề nghiệp (NLNN): Cuộc thi “Viết thơ haiku”

Ngành chính: Ngôn ngữ

Năng lực đầu ra: SV giao tiếp tiếng Nhật lưu loát trong mọi tình huống. SV có kiến thức ngữ pháp và kỹ năng nghe – đọc đạt chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ N2 hoặc tương đương tại kỳ thi khảo thí tiếng Nhật quốc tế.

NĂM 2

Ngoại ngữ 2:

Năng lực đầu ra: SV đạt năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Kiến thức cơ sở ngành

Năng lực đầu ra: SV có kiến thức tổng quan về phát âm tiếng Nhật, văn hóa giao tiếp Nhật Bản, văn hóa con người Nhật Bản, văn học Nhật Bản

Thi đánh giá NLNN: Cuộc thi “Viết thơ haiku”

Ngành chính: Ngôn ngữ

Đề án 1: Sổ tay gồm 600 từ vựng về 30 chủ đề ở cấp độ từ N3-N2

Đề án 2: Số tay 20 tình huống giao tiếp tiếng Nhật về 20 chủ đề

Năng lực đầu ra: SV giao tiếp tiếng Nhật lưu loát trong mọi tình huống. SV có kiến thức ngữ pháp và kỹ năng nghe – đọc đạt chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ N2 hoặc tương đương tại kỳ thi khảo thí tiếng Nhật quốc tế.

Thi đánh giá NLNN: Kỳ thi khảo thí tiếng Nhật quốc tế (cấp độ N2 hoặc tương đương) như: JLPT, Nattest, J-Test vv

Ngành chính: Biên phiên dịch

Năng lực đầu ra:

- Biên dịch chuẩn xác (Nhật – Việt, Việt – Nhật) đảm bảo 3 tiêu chí Tín-Đạt-Nhã ở các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành bao gồm: văn học, tin tức báo chí, hồ sơ chứng chỉ, phim ảnh.

- Phiên dịch (Nhật – Việt, Việt – Nhật) thông thạo; đảm bảo 3 tiêu chí Tín-Đạt-Nhã tại các buổi phát biểu hội thảo, báo cáo chuyên đề, các buổi họp, chào hỏi.

NĂM 3&NĂM 4

Ngoại ngữ 2:

Năng lực đầu ra: SV đạt năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quản lý dự án và khởi nghiệp
Năng lực đầu ra:

- SV có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân

- SV có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

Ngành chính: Ngôn ngữ 

Năng lực đầu ra: SV giao tiếp tiếng Nhật lưu loát trong mọi tình huống. SV có kiến thức ngữ pháp và kỹ năng nghe – đọc đạt chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ N2 hoặc tương đương tại kỳ thi khảo thí tiếng Nhật quốc tế.

Thi đánh giá NLNN: Kỳ thi khảo thí tiếng Nhật quốc tế (cấp độ N2 hoặc tương đương) như: JLPT, Nattest, J-Test vv

Ngành chính: Biên phiên dịch

Đề án 3: Dịch 1 quyển sách về chủ đề: văn hóa, văn học, kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kỹ năng, du lịch...

Đề án 4: Tổ chức dịch buổi họp/buổi trao đổi mô phỏng trong các lĩnh vực bất kỳ như giáo dục, thương mại, y tế- sức khỏe, truyền thông – sự kiện...với nội dung được cho trước.

Năng lực đầu ra:

- Biên dịch chuẩn xác (Nhật – Việt, Việt – Nhật) đảm bảo 3 tiêu chí Tín-Đạt-Nhã ở các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành bao gồm: văn học, tin tức báo chí, hồ sơ chứng chỉ, phim ảnh.

- Phiên dịch (Nhật – Việt, Việt – Nhật) thông thạo; đảm bảo 3 tiêu chí Tín-Đạt-Nhã tại các buổi phát biểu hội thảo, báo cáo chuyên đề, các buổi họp, chào hỏi.

Thi đánh giá NLNN: Cuộc thi “Nhà biên phiên dịch tài năng-UDA”

Nghiệp vụ chuyên môn tự chọn (Chọn 1 trong 4)

1: Nghiệp vụ giảng dạy tiếng Nhật

Đề án 5: Thực hiện một bài giảng thử trực tiếp 30 phút tại lớp hoặc tại cơ sở thực tập là các cơ sở giáo dục tiếng Nhật.

Năng lực đầu ra: Có năng lực chuyên môn trở thành giáo viên/giảng viên giảng dạy tiếng Nhật giỏi, thành thạo phương pháp giảng dạy, sáng tạo trong giảng dạy (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Nhà nước).

2: Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Đề án 6: Viết 1 kế hoạch, báo cáo cuộc họp, thư mời về một sự kiện giả định bất kỳ

Năng lực đầu ra: Có năng lực chuyên môn trở thành nhân viên hành chính văn phòng hoặc thư ký cho giám đốc doanh nghiệp  trong và ngoài nước, thành thạo kỹ năng văn phòng, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng thông qua hội thoại và email, xử lý công việc tốt.

3: Nghiệp vụ Du lịch - Dịch vụ

Đề án 7: Quay video 7-10p đóng vai HDV phân đoạn thuyết minh bằng tiếng Nhật về 1 cảnh điểm Việt Nam cho khách du lịch người Nhật Bản.

Năng lực đầu ra: Có năng lực chuyên môn trở thành hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour du lịch giỏi, hiểu và thông thạo các cảnh điểm, văn hóa, giao tiếp tiếng Nhật tốt với khách hàng và tạo mối quan hệ tốt, xử lý tình huống tốt (sau khi bổ sung chứng chỉ hướng dẫn viên  theo quy định của Nhà nước).

4: Nghiệp vụ thương mại

Đề án 8: Nhóm 6 SV thuyết trình giới thiệu sản phẩm hoặc dự án cho nhóm thực hiện

Năng lực đầu ra: Có năng lực chuyên môn trở thành nhân viên - cán bộ thương mại giỏi, hiểu và thông thạo giao tiếp trong kinh doanh, biên-phiên dịch các loại hồ sơ kinh doanh

TT & KLTN

1. SV chọn đi internship tại Nhật 1 năm.

2. Hoặc SV chọn đi làm tại doanh nghiệp trong nước từ 4-6 tháng.