Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ NHẬT BẢN

SĐT: 02363.765.777 - Email: FJLC@donga.edu.vn

ThS. Hà Xuân Thảo - Phó Khoa

SĐT: 0905.852.842 - Email: vinhnq@donga.edu.vn

Tạ Thanh Tú

SĐT: 0905.649.367  - Email: tutt@donga.edu.vn

Trương Thị Mỹ Chi

SĐT: 0839.556.309  - Email: chittm@donga.edu.vn