HỌC NGÔN NGỮ NHẬT ĐẠI HỌC ĐÔNG Á, RA TRƯỜNG LÀM GÌ

Sinh viên (SV) ngành ngôn ngữ Nhật sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp như: Biên - Phiên dịch, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, Giáo viên/Giảng viên tiếng Nhật, Thư ký - Trợ lý, Nhân viên kinh doanh/thương mại tại các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Nhật...

VÀ ĐẶC BIỆT, SV sẽ được có cơ hội học lên chương trình thạc sĩ tại Nhật Bản. Một trong những cơ hội đó là chương trình tiến cử học thạc sĩ quản trị kinh doanh (chuyên ngành: quản trị kinh doanh và sáng tạo khởi nghiệp) tại Nhật Bản, ở học viện 事業創造大学院大学 (tên tiếng Anh: Graduate Institute for Entrepreneurial Studies, Viện Sau đại học về sáng tạo khởi nghiệp. Website: https://www.jigyo.ac.jp/) - ngôi trường rất nổi tiếng và có nhiều học viên là người nước ngoài, người Nhật theo học.

Đã có rất nhiều học viên người Việt Nam ra trường làm việc tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản hoặc khởi nghiệp tại Nhật và Việt Nam thành công.

Đại học Đông Á và Viện Sau đại học về sáng tạo khởi nghiệp với cùng một sứ mệnh đem lại cho SV một sự năng động, nền tảng kiến thức để khởi nghiệp, để tự lập và cống hiến cho xã hội, ngày 30/3/2022, hai bên đã ký hợp tác về học thuật và tiếp nhận sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật Đại học Đông Á sang học thạc sĩ , với chính sách hỗ trợ về học bổng từ 50-100% học phí và các chính sách tiến cử SV tham gia các học bổng của chính phủ, đoàn thể, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đây là một trong vô vàn cơ hội nghề nghiệp - học tập hấp dẫn mà Khoa NN&VH Nhật Bản Đại học Đông Á đem lại cho SV.

Từ khóa