Hội thảo “Đón đầu chính sách tiếp nhận lao động mới của chính phủ Nhật Bản”

Phiên thảo luận, trao đổi thu hút nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp hợp tác về chính sách tiếp nhận lao động mới của chính phủ Nhật Bản.

Hội thảo “Đón đầu chính sách tiếp nhận lao động mới của chính phủ Nhật Bản” mang đến các phiên đối thoại cụ thể từ các đối tác xoay quanh chính sách mới trong thu hút nhân sự nước ngoài đến Nhật làm việc, chương trình thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài tại Nhật, mô hình hợp tác giữa trường đại học và các đối tác Nhật,...

Từ khóa