Hợp tác vừa được ký kết qua hình thức online với sự tham dự của nhiều sinh viên Điều dưỡng Đại học Đông Á.

Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian (MKO) và Đại học Đông Á vừa chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác đào tạo và tiếp nhận nhân lực Điều dưỡng ĐH Đông Á làm việc tại Osaka, Nhật. Hợp tác vừa được ký kết qua hình thức online với sự tham dự của nhiều sinh viên Điều dưỡng đang tích cực học tiếng Nhật để chuẩn bị sang Nhật làm việc trong các cơ sở điều dưỡng thời gian tới.

Theo đó, sinh viên Điều dưỡng sẽ tham gia chương trình theo 2 giai đoạn: giai đoạn internship từ 6-9 tháng và giai đoạn kỹ năng đặc định điều dưỡng làm việc lâu dài.

Từ khóa