Những điều cần biết

 

1. HƯỚNG DẪN CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI

Sinh viên khóa mới có thể tìm hiểu các thông tin cần thiết về thời gian, thủ tục nhập học, các công việc cần thực hiện sau khi nhập học, các thông báo mới nhất từ các phòng ban và đoàn hội,… theo danh mục Sổ tay Sinh viên.

2. ĐÀO TẠO

2.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên thông tin về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, kế hoạch học tập dự kiến, chiến lược dạy-học,… Sinh viên có thể xem thông tin về Chương trình đào tạo tại đường dẫn sau: Ngành đào tạo > Chương trình đào tạo

2.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Hệ thống thông tin sinh viên là công cụ website được Nhà trường cung cấp cho sinh viên thông qua tài khoản để giúp sinh viên theo dõi các thông tin về học phần như đăng ký học phần, điểm số,… Ngoài ra, Hệ thống còn cung cấp cho sinh viên các thông tin về chương trình đào tạo, quy chế - quy định,…

Sinh viên truy cập vào hệ thống thông tin sinh viên thông qua đường dẫn sau: http://sinhvien.donga.edu.vn

2.3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Kế hoạch học tập cung cấp cho sinh viên thông tin về phân bố thời gian học tập trong các học kỳ của năm học. Sinh viên có thể xem kế hoạch học tập tại đường dẫn sau: http://sinhvien.donga.edu.vn

3. ĐOÀN THANH NIÊN

Các thông tin về hoạt động của Đoàn thanh niên có thể được xem chi tiết tại đường dẫn sau: Môi trường học tập > Hoạt động sinh viên

4. THƯ VIỆN VÀ HỆ THỐNG E-LEARNING

Thư viện và hệ thống E-Learning cho phép sinh viên truy cập và sử dụng các tài nguyên học liệu của Nhà trường. Ngoài ra, thư viên còn cung cấp cho sinh viên khu vực tự học với đầy đủ tiện nghi. Thông tin cụ thể về Thư viện và E-Learning có thể xem chi tiết tại đường dẫn sau: http://elearning.donga.edu.vn and http://thuvien.donga.edu.vn