Các Khoa và Trung tâm đào tạo

 

STT Tên đơn vị Phòng Điện thoại Website
1 Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử 704 0236.3828.559 dien.donga.edu.vn
2 Khoa CNKT Ô tô 701   oto.donga.edu.vn
3 Khoa Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 702 0236.3828.557 xaydung.donga.edu.vn
4 Khoa Công nghệ Thông tin 706 0236.3828.556 cntt.donga.edu.vn
5 Khoa Công nghệ Thực phẩm-Sinh học 607 0236.3828.558 cnthucpham.donga.edu.vn
6 Khoa Du lịch 613 0236.3662.296 dulich.donga.edu.vn
7 Khoa Dược 607 0236.3687.555 duoc.donga.edu.vn
8 Khoa Y 612 0236.3828.551 y.donga.edu.vn
9 Khoa Luật 307 0236.3842.555 luat.donga.edu.vn
10 Khoa Ngôn ngữ & VH Anh 312 0236.3828.554 ngoaingu.donga.edu.vn
11 Khoa Ngôn ngữ & VH Nhật Bản 314 0236.3845.777 ngonngunhat.donga.edu.vn
12 Khoa Ngôn ngữ & VH Hàn Quốc 304 0236.3765.777 ngonnguhan.donga.edu.vn
13 Khoa Ngôn ngữ & VH Trung Quốc 306   ngonngutrung.donga.edu.vn
14 Khoa Quản trị 305 0236.3828.553 kinhte.donga.edu.vn
15 Khoa Sư phạm 318 0236.3662.297 supham.donga.edu.vn
16 Khoa Tài chính - Kế toán 309 0236.3828.552 ketoan.donga.edu.vn
17 Khoa Sau Đại học 316 0236.3662.295 saudh.donga.edu.vn
18 Ngành Khoa học dữ liệu     khoahocdulieu.donga.edu.vn
19 Ngành Dinh dưỡng 806 0236.3842.678 dinhduong.donga.edu.vn
20 Ngành QT văn phòng & Nhân lực 316 0236.3662.295 quantri.donga.edu.vn
21 Trung tâm GDTX & Dạy nghề 204 0236.3531.188  
22 Trung tâm GD Thể chất & Quốc phòng 201 0236.3898.956 tcqp.donga.edu.vn

 

Các Phòng và Trung tâm

 

STT Tên đơn vị Phòng Điện thoại Website
1 Phòng Tuyển Sinh 204 0236.3519.929
0236.3519.991
0236.3531.332
donga.edu.vn/tuyensinh
2 Phòng Quản lý đào tạo và Công tác SV 201 0236.3531.992 daotao.donga.edu.vn
3 Phòng Hành chính nhân sự
- Tổ Nhân Sự
- Tổ Thư ký
- Tổ Hành chính
201  
0236.3531.993
Máy nhánh: 103
Máy nhánh: 304
 
4 Phòng Tài chính kế toán 201 0236.3531.994  
5 Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục - Pháp chế 201 0236.3532.002 dbcl.donga.edu.vn
6 Phòng Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư 101
201
Máy nhánh: 129, 135, 137  
7 Phòng Đối ngoại và Hợp tác doanh nghiệp 201 0236.3532.014  
8 Phòng Nghiên cứu Khoa học 311A   nckh.donga.edu.vn
9 Phòng Truyền thông 204 Máy nhánh: 121  
10 Trung tâm ICT 406
408
Máy nhánh: 131, 139  
11 Trung tâm Khảo thí 401B Máy nhánh: 128  
12 Đoàn Thanh niên 108B Máy nhánh: 107  
13 Thư viện Tầng 9 Máy nhành: 106