Dự án khởi nghiệp sinh viên ĐH Đông Á lọt top 25 CiC 2021

Đó là Dự án khởi nghiệp Du lịch trải nghiệm "thế giới" bóng đêm của sinh viên khoa Quản trị Đại học Đông Á.

Dự án khởi nghiệp Du lịch trải nghiệm "thế giới" bóng đêm của nhóm 3 bạn: Lê Văn Dũng, Vũ Huỳnh Mai Vi, Hà Anh Phương - sinh viên Khoa Quản trị Đại học Đông Á dự thi ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã xuất sắc vào TOP 25 CiC 2021 bảng thi Tiếng Việt.

Nhóm nhận giải Ba chung cuộc UDA-STARTUP 2021

Được biết, trước đó, dự án này cũng đã on top với thành tích giải 3 tại cuộc thi UDA START-UP 2021 của Đại học Đông Á.