Hội thảo giáo dục tiếng Nhật do Phân hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam (AJEV)

シンポジウムのお知らせです。 皆さん、奮ってご参加ください!

Thông tin hội thảo giáo dục tiếng Nhật do Phân hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam (AJEV) phối hợp cùng Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức. Rất bổ ích, mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự.

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản - Đại học Đông Á tham gia cùng phát biểu ở phiên 15:30.

ベトナム日本語・日本語教育学会第4回シンポジウム

ICT活用とポストコロナ時代の日本語教育の在り方

~ベトナムの日本語教育の状況を中心に~