Ngày hội sinh viên Đại học Đông Á 2021

Một ngày hội của sự sáng tạo và năng động của sinh viên toàn trường.

 

Một chương trình truyền thống mang Xuân sẻ chia đến với các bạn sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung bằng những chiếc vé xe Tết yêu thương được góp từ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa!