Tiếp tục cứu hộ xe máy giúp bà con về quê tránh dịch

Đội SOS sinh viên Đại học Đông Á vừa được tái khởi động vào khuya qua, để tiếp tục xuyên đêm cứu hộ xe máy cho bà con về quê ngang qua thành phố Đà Nẵng.

 

Những trái tim nhiệt huyết trách nhiệm trong từng hành động nhỏ ý nghĩa của các bạn sinh viên Đại học Đông Á.

Ngay từ đầu mùa dịch, đội SOS sinh viên Đại học Đông Á đã tham gia lên chốt giúp bà con, chủ yếu là phát nước, đồ ăn nhẹ, sửa xe, thay nhớt, săm lốp, nhông xích...