Góc kỹ năng, học thuật

  • Cách cúi chào của người Nhật

    Cách cúi chào của người Nhật

    15/09/2020

    Nhật Bản là một đất nước coi trọng nghi thức và lễ nghĩa, đối với người Nhật việc đánh giá một con người không chỉ dựa vào cách nói chuyện mà còn dựa và cử chỉ, thái độ mà người đó thể hiện có nhã...

    Xem chi tiết